субота, 21 квітня 2018 р.

Формування образного мислення (ФОМ)

Стратегія візуального “мислення” — американська програма. “ФОМ”— її переклад. Була створена в Америці. Автори на ідеях Вигоцького і Піаже (при підтримці Сороса) показали зв′язок мови і думки.
Мета: загальний естетичний розвиток: мислення, мовлення, конгітивність, комунікативність, естетичний: через мистецтво розвивати особистість. Образ — думка — мова. Така програма пропонується учителям і всім, хто працює над підвищенням ролі в мистецтва в школі та в житті юного покоління.


Мета програми навчання
Для учнівЗнайомство з творами мистецтва різних часів і народів,що дозволить розширити зв′язки зі світовою культурною спадщиною.
Формування особистого ставлення до мистецтва.
Виявляти зміст творів, обґрунтовувати свої версії спостереженнями.
Усвідомити призначення запитань ФОМ і свідомо використовувати їх під час вивчення інших тем і предметів.
Поглибити навички і стратегії пізнання, необхідні для розвитку мислення, спілкування і групової взаємодії за допомогою групових фасилітованих обговорень.
Переосмислювати свої погляди у контексті думок,   версій інших учнів.
Для вчителівУдосконалювати вміння фасилітувати обговорення творів мистецтва.
Збагачувати власний естетичний досвід.
Поглибити розуміння дискусії як базового методу під  час навчання, орієнтованого на учня.
Учитися проводити рефлексію і відстежувати розвиток як кожної індивідуальної дитини, так і всієї групи загалом.
Залучати учнів до написання самостійних письмових робіт
Програма ФОМ складається з уроків, які надають учням-початківцям можливість розглядати та обговорювати широкий спектр найрізноманітніших творів мистецтва. Основна увага спрямована  на розвиток уміння спостерігати і розмірковувати про багато-планове значення і суть мистецтва, що стає можливим завдяки здатності художніх творів пробуджувати, інтригувати і розбурхувати думку. Програма націлена на потреби та інтереси глядача-початківця і вчить певним необхідним навичкам — навичкам  ретельного спостереження й рефлексії, на яких ґрунтуються всі інші аспекти візуальної грамотності і які залишаються на все життя. Ця програма повністю орієнтована на потреби і здібності   учнів і розрахована на вчителів, що не мають спеціальної мистецтвознавчої підготовки.
На уроках ФОМ використовуються різноманітні високохудожні твори мистецтва. І, все ж, головним принципом їхнього підбору і побудови послідовних рядів образів була відповідність особливостям сприйняття,потребам і природним здібностям глядача-початківця. Аналогічний спосіб стратегії (або методи) викладання продумані так, щоб стимулювати (але не підштовхувати) природне естетичне зростання дітей, допомагати дитині реалізувати закладений у ній потенціал, розвиватись у відповідному темпі. Заснована методика на результатах емпіричного дослідження А.Хаузен, присвяченого естетичному розвитку людини. Як твори мистецтва, так і методи роботи з дітьми передбачають ускладнення поставлених перед дитиною завдань в міру того, як розширюються її інтереси і поглиблюється розуміння.
Процес це — тривалий, особливо щодо учнів молодшого шкільного віку.
Демонстрація методу
Три базові питання
Вдивіться і що побачили? 2-хв споглядання.
1.Що відбувається на цій картині?
— Що тут відбувається?
— Що можна сказати про це зображення?
Пам′ятайте! Учитель має “видобувати” думки дітей. Він не говорить про картину, а заставляє питанням робити це дітей, допомагає дітям робити нові спостереження, перефразовує відповіді.
2.Що ти тут бачиш такого, що дозволяє тобі так думати?
(Версії сприймати всі, порівнювати, але не заперечувати, щоб не ображати; підсумку не робити, щоб дискусія продовжувалася, щоб знаходити нові джерела. Відповіді учнів знову перефразовувати: ви думаєте…, ви побачили…, я вірно зрозуміла…, ви спостерігаєте…)
3.Що ще відбувається на картині?
— Що ще ви тут помітили?
— Хто може доповнити?
— Можливо, хтось помітив те, про що ще не говорили?
(Потрібно продовжити дискусію.)
Що можна сказати про це зображення?
Пам′ятайте! Потрібно намагатися залучити до обговорення усіх дітей, всім дати висловитися. Левова частка пізнання на цій стадії розвитку відбувається за рахунок вербального вираження думки (формулювання і “проговорювання” її уголос).
Пам′ятайте!
Запитання, що використовуються на уроках ФОМ, з одного боку, є запитаннями “відкритого” типу, але, з іншого боку, це — достатньо “жорстко” структуровані запитання. Вони спонукають дітей приводити в дію механізм пам′яті і тренувати свою здібність згадувати і проводити асоціації. Ці запитання допомагають  висловлювати те, що вони вже знають. Вони вимагають уваги і спостережливості і спонукають наводити докази своїх міркувань.
Такого роду структура або дисципліна мислення вчить дітей ефективно використовувати свої знання в тих ситуаціях, коли вони стикаються з творчими завданнями і новими проблемами.
Креативне мислення і вміння вирішувати логічні задачі вимагають самостійності, впевненості у своїх силах і вміння міркувати. Запитання ФОМ сприяють розвиткові цих якостей.
Чому не оцінюємо?
 1. Закриває варіативність версій.
 2. Стимулює пошук.
 3. Стимулює мислення.
 4. Толерантне ставлення до всіх.
 5. Підвищується самооцінка.
Фасилітована дискусія (направлена дискусія)
 1. Стимул (картина, питання)
 2. Фасилітатор (направляючий)
 3. Стратегія (конкретні запитання)
 4. Нотатор (створює опору)
 5. Результат — відкритий — але консенсус.
У чому відмінність навчання за методом фасилітованої дискусії від традиційних методів навчання.
 1. Вміння бачити твір образотворчого мистецтва.
 2. Не оцінюється.
 3. Педагогіка співробітництва.
 4. Участь нотатора — складання опори.
 5. Ситуація “вічної” імпровізації.
 6. Розвиток креативного мислення.
 7. Толерантне ставлення.
 8. Мета — засіб розвитку, а не просвітництва. Візуальне (образотворче) мислення. Розвиток через те, що бачу.
 9. Немає традиційного узагальнення, підсумку.
 10. Емоційне збагачення.
Чого ми вчимося на уроках ФОМ
 • Ми вчимося мислити.
 • Формується звичка до використання пильного спостереження як засобу збагачення і поглиблення розуміння.
 • Закріплюються здібності виробляти гіпотезу і аргументувати власну думку (наводячи в докази спостереження — кажучи, що саме діти бачать таке, що дає їм підстави думати так, а не інакше).
 • Атмосфера уроку ФОМ надихає на відвертість, гнучкість і роздуми про можливість інших варіантів, а також на те, щоб переглянути, доповнити або змінити свою позицію, почувши новий  вагомий аргумент чи глибше поміркувавши.
 • Розвиваються навички спілкування, в міру того, як мова дітей стає більш описовою і вони висловлюють свої версії та обмінюються думками зі своїми друзями.
 • Програма сприяє закріпленню духу співпраці, так як у групі відбуваються вільні обговорення — фактично, дітям удається знаходити рішення складних питань у процесі спільного пошуку. 

Немає коментарів:

Дописати коментар