субота, 9 квітня 2016 р.

Наркотики у світі й у житті підлітків та учнівської молоді

Мета: розширити рівень поінформованості підлітків з проблем, пов׳язаних із вживанням наркотиків, з׳ясувати найбільш поширені причини їхнього вживання підлітками, вплив на організм і соціальні наслідки згубної пристрасті; сформувати прагнення протидіяти вживанню наркотичних речовин, займати активну життєву позицію.
Завдання:
 1. з'ясувати рівень поінформованості учасників із проблеми;
 2. розширити знання учнів із даних питань через подання достовірної інформації щодо причин і наслідків уживання наркотиків, їх впливу на сімейне та суспільне благополуччя;
 3. навчити підлітків оцінювати ситуації ризику, приймати відповідальні рішення та протистояти соціальному тиску;
 4. перевірити рівень засвоєння інформації.
Тривалість: 4 год. (рекомендовано проводити у канікулярний період).
Оснащення: аркуші паперу А-4 та А-3, фломастери, ручки, ватмани (шпалери), кольоровий папір, стікери, скотч, фліп-чарт (дошка), шприц, клей, ножиці, "бігова доріжка" та прапорці.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГУ:

1. Вступ.
а) оголошення теми і мети тренінгу;
б) знайомство учасників;
в) визначення очікувань;
г) прийняття правил роботи.
2. Оцінка рівня інформованості. Актуалізація проблеми. Інформаційний блок.
а) мозковий штурм "Що ми знаємо про наркотичні речовини?"
б) інформаційне повідомлення;
в) мозковий штурм "Що призводить до початку вживання наркотичних речовин?"
г) гра "Життя з хворобою".
3. Релаксаційний комплекс.
Перерва
4. Етап набуття практичних навичок.
а) вправа "Шприц";
б) вправа "12 справ замість…";
5. Завершення роботи. Перевірка рівня засвоєння інформації.
а) вправа "Симпозіум у НДІ";
б) вправа "Шлях до здорового способу життя";
в) визначення справджень очікувань;
г) вправа "Посмішка по колу".

1. ВСТУП
а) оголошення теми, мети та завдань тренінгу.
Тема: Наркотики у світі й у житті підлітків та учнівської молоді.
Профілактика початку вживання наркотиків.
Мета: розширити рівень поінформованості підлітків з проблем, пов׳язаних із вживанням наркотиків, з׳ясувати найбільш поширені причини їхнього вживання підлітками, вплив на організм і соціальні наслідки згубної пристрасті; сформувати прагнення протидіяти вживанню наркотичних речовин, займати активну життєву позицію.
Завдання:
1) з'ясувати рівень поінформованості учасників із даної проблеми;
2) розширити знання учнів із даних питань через подання достовірної інформації щодо причин і наслідків уживання наркотиків, їх впливу на сімейне та суспільне благополуччя;
3) навчити підлітків оцінювати ситуації ризику, приймати відповідальні рішення та протистояти соціальному тиску;
4) перевірити рівень засвоєння інформації.
б) знайомство учасників
Мета: познайомити учасників і створити умови для працездатності групи.
Хід вправи: (учасники сідають у коло)
 • У кожного з вас є прапорець, напишіть на ньому своє ім׳я. (пауза) Тепер давайте познайомимось та привітаємось із групою таким чином:"Привіт! Мене звуть … А як звуть тебе? (звертання до сусіда справа)
в) визначення очікувань
Мета: з׳ясувати, що учасники очікують від тренінгу, попередні уявлення про заняття, попит на інформацію.
Хід вправи: (тренер задає питання всій групі)
 • Як ви гадаєте, з якою метою вас запросили на це заняття?
 • Що ми тут робитимемо?
 • Що б ви хотіли отримати на цьому занятті?
(Учасники можуть відповідати не всі, а за бажанням; після цього тренер розповідає про власні очікування від тренінгу)
На "бігову доріжку" на лінію старту кожен учасник прикріплює прапорець зі своїм іменем, що символізує початок включення у роботу.
г) прийняття правил роботи
Мета: прийняти правила, за якими будуть працювати всі учасники тренінгу, для продуктивної роботи групи в цілому та ефективної взаємодії між собою.
Хід вправи: (оскільки діти ще не мають досвіду роботи у тренінговій групі, доцільно правила занотувати попередньо, пояснити, що кожне із них означає та для чого потрібне; після цього запропонувати розширити їх, якщо вони відчувають у цьому потребу)
Правила роботи групи
 1. Слухати і чути (один говорить – усі слухають, не перебивають).
 2. Говорити тільки за темою.
 3. Бути активним, говорити максимально відверто.
 4. Проявляти доброзичливість до всіх учасників тренінгу.
 5. Не критикувати: кожний має право на свою думку.
 6. Говорити лише від свого імені ("Я" думаю, "Я" впевнений тощо).
 7. Усе, що діється на занятті, не виноситься за межі групи /правило конфіденційності/.
 8. Бути у теперішньому, притримуватись принципу "тут і тепер".
(Правила роботи мають бути написані на ватмані, тренер повинен слідкувати за їх дотриманням; у разі порушення правил тренер повинен зразу ж звернути увагу на те правило, яке порушене, тільки потім продовжувати роботу далі).
2. ОЦІНКА РІВНЯ ІНФОРМОВАНОСТІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК
а) мозковий штурм "Що ми знаємо про наркотичні речовини?"
Мета: з׳ясувати рівень обізнаності підлітків про наркотичні речовини.
Хід вправи: (на стікерах чи шматочках кольорового паперу кожен учасник записує те, що знає про наркотики. Ці вислови приклеюються до плакату, виготовленому у вигляді малюнка з коміксу, де один персонаж запитує, а другий відповідає, але його "хмаринка" пуста. Її й заповнюють висловами учасників, а тренер узагальнює інформацію, не оцінюючи її).
До уваги тренера!!!
Важливо під час виконання вправи не створювати атмосферу змагань. Рівень інформації, отриманої під час виконання цієї вправи, і є тим рівнем, підвищувати який в рамках конкретної групи небезпечно: поширення інформованості підлітків щодо наркотичних речовин, збуджує їхній інтерес і провокує підлітків на подальше експериментування.
б) інформаційне повідомлення
Мета: надати загальну інформацію про різні види наркотиків.
Хід повідомлення: (тренер узагальнює інформацію про наркотики, отриману під час виконання попереднього завдання. Для того, щоб якісніше підсумувати матеріал, отриманий у ході мозкового штурму, використовуйте додатковий методичний матеріал про наркотичні речовини, їх групи та види, дію на людський організм, ранні ознаки вживання наркотиків тощо).
До уваги тренера!!!
Пам׳ятайте, що надмірна, не відповідна віковим особливостям і початковій інформованості підлітків інформація про наркотичні речовини й особливості їхньої дії на організм небезпечна, тому що може спровокувати підлітка на експериментування з наркотичними речовинами. Важливо показати особисту позицію та спокійну впевненість у тому, що для особистої безпеки зовсім не обов׳язково знати все і, тим більше, все випробовувати на собі.
в) мозковий штурм "Що призводить до початку вживання наркотичних речовин?"
Мета: сприяти самоусвідомленню учасниками суті причин, що призводять до вживання підлітками наркотичних речовин.
Хід вправи: (учасники висловлюють свої думки щодо причин початку вживання наркотичних речовин, тренер записує усі на фліп-чарті (на дошці) потім узагальнює отриману інформацію).
До уваги тренера!!!
Узагальнюючи, необхідно виділити два різновиди причин (див. далі)
 1. Особливості підліткового віку – притаманна підліткам жага до експерименту, бажання дорослості, загострені відчуття, пошук суті;
 2. Наявність соціального тиску у вигляді реклами, фільмів, доступність наркотичних речовин тощо.
Підсумовуючи, тренер ще раз наголошує на основних причинах вживання підлітками наркотичних речовин: цікавість, наслідування дорослих, поганий настрій, конфлікти, "бути, як усі", невміння відмовити, приваблива реклама, невдоволення життям, втрата життєвих орієнтирів тощо.
г) гра "Життя з хворобою"
Мета: усвідомлення учасниками проблем, пов׳язаних із наркоманією; зміна поглядів на проблеми тих, хто вживає наркотики.
Хід гри: (кожному учаснику тренер роздає по 12 карток з паперу (5х5 см) та ручки).
Напишіть:
 • на 4 картках назви улюблених страв;
 • на 4 картках – назви улюблених занять, захоплень;
 • на 4 картках – імена близьких чи коханих людей.
Коли всі учасники дали відповіді, тренер каже:
 • Давайте поставимо себе на місце людини, яка потрапила у залежність від наркотиків, для того, щоб краще зрозуміти, що відбувається у її житті. Отже, людина все ж таки обрала задоволення, яке вона отримує від наркотику, з тієї чи іншої "важливої" для неї причини. Але, як відомо, за будь-яке задоволення необхідно платити … і не тільки грошима. Тому я прошу віддати по одній картці з улюбленими стравою, заняттям, близькою людиною.
Учасники самі вибирають і віддають 3 картки. Тренер продовжує:
 • Залежність стає дедалі більшою і вимагає наступних жертв. Виберіть ще по одній картці з улюбленими стравою, заняттям, близькою людиною і віддайте їх мені.
Після цього тренер сам проходить по колу і, не дивлячись, відбирає по 1 картці у кожного учасника – це символізує те, що наркоман уже не спроможний сам контролювати ситуацію.
Усе, що залишилося в учасників,- це варіант того, що наркоманія може зробити із життям людини.
Обговорення:
 • Як ви почувалися під час гри?
 • Як ви почуваєтесь зараз?
 • З чим або з ким було розставатися найважче?
Те, що відбувалося зараз, було лише грою. Я сподіваюся, що це ніколи не зачепить вас і ваших близьких. Усе це було лише грою й закінчилося разом із грою.
3. РЕЛАКСАЦІЙНИЙ  КОМПЛЕКС
Перерва (за потребою)
4. ЕТАП НАБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК.
а) вправа "Шприц"
Мета: навчитись приймати ефективні рішення, щоб у ситуації вибору вона могла сказати "ні".
Хід вправи: (учасники сідають по колу)
Завдання: придумати 10 варіантів пропозиції вжити наркотик і 10 варіантів відмови від прийняття наркотику.
Тренер бере шприц і пропонує його учаснику, що сидить праворуч від нього, умовляючи його взяти шприц. Учасник відмовляється. Відмова повинна бути тактичною, але твердою.
Час, відведений на роботу пари, - 3 хв.
Після цього шприц передається іншому учаснику і вже той умовляє сусіда вжити наркотик.
Обговорення:
 • Чи легко було підбирати належні відмови?
 • Які із вимовлених варіантів відмов були найефективнішими? Чому?
 • Як ви почувалися у ролі того, хто умовляє, і того, хто відмовляється?
 • Які ще форми відмови існують?
б) вправа "12 справ замість…"
Мета: реалізація активного творчого потенціалу учасників щодо створення ними альтернативних пропозицій проведення їхнього часу, а відтак – і життя.
Хід вправи: (учасники об׳єднуються у три підгрупи).
Кожна підгрупа отримує одне й те саме завдання: намалювати плакат на аркуші паперу (формат А-3) "12 вправ замість…", у якому вони можуть у будь-якій формі навести приклади того, чим можна було б зайнятись, що робити замість того, щоб почати вживати наркотичні речовини.
Після підготовки кожна група презентує свою роботу.
5. ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ. ПЕРЕВІРКА РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ІНФОРМАЦІЇ.
а) вправа "Симпозіум у НДІ"
Мета: визначити і обговорити відомості про наркотичні речовини як фактор загрози здоров׳ю людини.
Хід вправи: (виконується у вигляді рольової гри)
Симозіум (грец.) – нарада фахівців однієї або кількох країн з певних наукових питань.
 • Уявіть, що ви – співробітники науково-дослідних інститутів різних країн, які вивчають вплив наркотичних речовин на здоров׳я людини. Ви з׳їхалися на симпозіум з метою обміну результатами своїх досліджень.
Об׳'днайтесь у 4 групи й обговоріть позитивне і негативне значення наркотичних речовин.
Учасники обговорюють:
 • 1 група – алкоголь
 • 2 група – тютюн
 • 3 група – наркотики
 • 4 група – токсичні речовини
Після обговорення групи по черзі доповідають про результати своїх досліджень за схемою:
а) назва речовини
б) позитивне значення
в) негативне значення
Обговорення:
 • Що, на вашу думку, дає робота над цією вправою?
 • Який вплив здійснюють наркотичні речовини на здоров׳я людини?
б) вправа "Шлях до здорового способу життя"
Мета: активне бачення учасниками того, що є здоровим способом життя, в яких діях і поведінці він виявляється.
Хід вправи: (учасники тренінгу об׳єднуються у три підгрупи, кожна з яких отримує завдання)
Завдання: на рулоні паперу (шпалерах) створити "Шлях здорового способу життя".
Для цього з кольрового паперу треба вирізати "сліди", на яких написати дії та приклади поведінки, які, на думку учасників, сприяють здоровому способу життя, і приклеїти їх на шпалери.
Кожна підгрупа презентує свій "шлях", які потім об׳єднуються в один.
в) визначення справджень очікувань
Учасники, в міру того, на скільки справдились їхні очікування щодо тренінгу, переміщують по "біговій доріжці" свої прапорці з іменами ближче до фінішу. Якщо є такі, що залишились далі від фінішу, то слід продовжити мову про те, що заважало сприйняти тему тренінгу, що залишилось незрозумілим.
г) вправа "Посмішка по колу"
Мета: підсумувати заняття, з׳ясувати враження від нього.
Хід вправи: (підлітки стають у коло, беруться за руки і передають "посмішку по колу").
Кожен підліток повертається до свого сусіда справа чи зліва і, побажавши йому щось приємне, посміхається, той робить те саме наступному учаснику і т.д.
В кінці тренер цікавиться враженням підлітків від заняття, дякує за спільну роботу.

Немає коментарів:

Дописати коментар