субота, 30 квітня 2016 р.

Графічні скорочення

Графічні скорочення вимовляються повністю і скорочуються лише на письмі. Графічні скорочення (крім стандартних скорочень значень метричних мір: м — метр, мм —
міліметр, см — сантиметр) пишуться з крапками на місці скорочення. Зберігається написання великих та малих літер, дефісів, наприклад: півн.-сх. (північно-східний), Півн.-Крим. канал (Північно-Кримський канал).
Не скорочуються слова на голосну, якщо вона не початкова в слові, і та ь. Наприклад: український може бути скорочене укр., україн., українськ.
При збігу двох однакових приголосних скорочення робимо після першого приголосного: щін. робота; відмін, навчання.
За збігом двох і більше різних приголосних скорочення можна робити як після першого, так і після останнього приголосного: мід., мідн. (мідний); висот., висоти, (висотний).
До найпоширеніших загальноприйнятих скорочень належать такі:
акад. — академік
вид. —видання
див. —дивись
доц. —доцент
ім. —імені
і т. д. — і так далі
і т. ін — і таке інше
і под. — і подібне
та ін. — та інше
напр. — наприклад
н. є.— нашої ери
о. — острів
обл. — область
оз. — озеро
пор. — порівняй, порівняйте
проф. — професор
р. — рік, річка
рр. — роки
с. — село, сторінка
ст. — станція, сторіччя
т. — том
тт. —томи
 
Словник скорочень
НЧП — нормативна чиста продукція од. вим. — одиниця виміру
ОЕМ — обчислювальна електронна машина
ОР - отруйна речовина
ОЦ — обчислювальний центр
оц. — оцінка
ПБ — патентне бюро
ПВД — промислововлробничий персонал
ПТБ — правила технічної безпеки
ПТД — проектно-технологічна документація
ПТЕ — правила технічної експлуатації
ПТС — поточно-транспортна система
ПТУ — професійно-технічне училище
ПУ — пульт управління
ПУ — пускова установка
ПУ — пункт управління
ПШС — пересувна штукатурна станція
РАВ — радіоактивне випромінювання
РАР — радіоактивна речовина
РД — ремонтна документація
РЕЗ — радіоелектронні засоби
РЕМЦ — ремонтно-електромеханічний цех
РМС — ремонтно-механічна станція
РМЦ — ремонтно-механічний цех
САБД — сталеплавильний агрегат безперервної дії
СВК — спеціалізований виробничий комбінат
СГД — склад готових деталей
СГПТУ — сільськогосподарське професійно-технічне училище
СГТ — садово-городній трактор
СДМ — спеціалізована дільниця механізації
СДС — суднова дистанційна станція
СДТ — станція дегазації транспорту
СДУ — система дистанційного управління
СЛЦ — сталеливарний цех
СТО — система технічного обслуговування
СТО — станція технічного обслуговування
СТОТ — станція технічного обслуговування тракторів
ТВН — техніка високих напруг
ТЕІ — техніко-еконрмічна інформація
ТО — технічна обробка
ТО — технічне обслуговування (автомобіля)
ТТУ — трамвайно-тролейбусне управління
ТУ — технічне училище
ТХУ — турбохолодильна установка
УК — учбовий комбінат
УПК — управління підготовки кадрів
ФВ — фінансовий відділ
ФОК — фізкультурно-оздоровчий комплекс
ФУ — фінансове управління
ХВ — хронологічний вік (людини)
ЦА — центральна апаратна
ЦДП — центральний диспетчерський пункт
ЦДС — центральна диспетчерська служба
ЦДС — центральна диспетчерська станція
ЦЗЛ — центральна заводська лабораторія
ЦКБ — центральне конструкторське бюро
ЦХП — цех холодної прокатки
ШР — штепсельне розняття
ШШ — штучна шкіра
ЩОК — шавлевооцтова кислота
ЩПЕ — щільність потоку енергії
ЯП — ячейка пам'яті ( в елект ронних обчислювальних машинах)
ЯУФ — ящик упакування фільмокопій

Немає коментарів:

Дописати коментар