субота, 10 грудня 2016 р.

Тема. Контрольна робота. «Творчість І. Франка. Огляд літератури 10-х років ХХ ст. Б. Грінченко», українська література 10 клас

Варіант І
Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. Уособленням боротьби між «естетом» і «живим чоловіком» є образ:
А Олександера з «Легенди про вічне життя» І. Франка;
Б ліричного героя «Сікстинської мадонни» І. Франка;
В героя-адресата з новели «Сойчине крило» І. Франка;
Г Мойсея з однойменної поеми І. Франка.
2. «Молода муза» — це:
А альманах;
Б угруповання;
В літературна газета;
Г літературний напрям.
3. Франкова концепція поступу людства, незламний оптимізм виражені у творі:
А «Гімн»;
Б «Декадент»;
В «Легенда про вічне життя»;
Г «Безмежнеє поле…».
4. Доповніть речення.
«Сонет — це … , наприклад, …»


Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
5. Визначте проблематику поеми І. Франка «Мойсей», віршовий розмір, яким вона написана, за уривком:
Сорок літ проблукавши, Мойсей,
По арабській пустині
Наблизився з народом своїм
О межу к Палестині.
(Анапест.)
6. Поясніть причини неординарного вчинку під час пожежі головної героїні оповідання Б. Грінченка «Каторжна».
Високий рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)
7. Виконайте одне із завдань.
А Висловіть свої судження про шляхи поступу людства (за творами І. Франка та власним баченням).
Б Напишіть твір-роздум «Життєві шляхи І. Франка та Б. Грінченка — приклад наполегливості й працелюбності як вирішальних факторів на шляху до поставленої мети, успіху».
Варіант II
Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)
1. «Ліричною драмою» названа така поетична збірка І. Франка:
А «Із днів журби»;
Б «Мій Ізмарагд»;
В «З вершин і низин»;
  Г «Зів’яле листя».
2. «З-над хмар і долин» — це:
А Збірка І. Франка;
Б гурток молодих літераторів;
В альманах початку ХХ ст.;
Г щоденна літературна газета 10-х р. ХХ ст.
3. Символ вічної жіночності, материнства, краси змальований Франком у творі;
А «Ой ти, дівчино, з горіха зерня.»;
Б «Сікстинська мадонна»;
В «Чого являєшся мені.»;
Г «Безмежнеє поле.».
4. Доповніть речення.
«Терцини — це … , ними написано …»
Достатній рівень
(Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)
5. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз прологу до поеми І. Франка «Мойсей», визначте його віршовий розмір за уривком:
О ні! Не самі сльози і зітхання
Тобі судились! Вірю в силу духа
І в день воскресний твойого повстання.
(Ямб.)
6. Розкрийте чинники формування характеру Докії — головної героїні оповідання Б. Грінченка «Каторжна».
Високий рівень
(Правильна, змістовна, цікава відповідь оцінюється в 4 бали.)
7. Виконайте одне із завдань.
А Висловіть свої судження про відповідальність місії провідників нації, народу, керівників держави (за думкою І. Франка та власним баченням).
Б Напишіть твір-роздум «Любов як найвеличніше з людських почуттів у творах І. Франка і Б. Грінченка та в моєму розумінні».

Немає коментарів:

Дописати коментар