субота, 10 грудня 2016 р.

Контрольна робота 6 кл.  Тема: Прикметник.

Варіант І

І. Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь оцінюється у 0,5 балів)

1. Визначте рядок, у якому зазначено правильне твердження.

а) Прикметники змінюються за групами, відмінками і числами.

б) Прикметники змінюються за родами, відмінками, числами.

в) Прикметники змінюються за відмінками і числами.

г) Не можуть утворювати ступені порівняння якісні прикметники.

2.  Визначте рядок, у якому всі прикметники належать до м'якої групи:

а) Звичайн..й, широк..й, тривожн..й;

б) Торішн..й, міцн..й, цьогорічн..й, сільськ..й;

в) Син..й, мужн..й, справжн..й, останн..й;

г) Ближн..й, всесвітн..й, рад..й, вишнев..й.3. Визначте рядок, у якому допущено помилки в закінченнях прикметників:

а) На безбарвнім, осінню, хатнього;

б) Зовнішнього, гарному, дійового;

в) Братнього, круглолицим, дружнім;

г) Безкраєго, літнєму, пізного.

4. Визначте рядок прикметників, у яких суфікси записано без помилок:

а) Гарнесинький, чистісинький, вірнесинький;

б) Новісенький, вузинький, самісенький;

в) Більшенький, цілісінький, милесенький;

г) Здоровинький, тонюсенький, вузусінький.

5. Визначте рядок, у якому всі прикметники пишуться з –нн-:

а) Безтом..ий, іме..ий, букве..ий;

б) Глиня..ий, тьмя..ий, шале..ий;

в) Дерев'я..ий, різьбя..ий, скля..ий;

г) Нездійсне..ий, свяще..ий, шабло..ий.

6. Визначте рядок, у якому всі прикметники пишуться разом.

а) Блідо/рожевий, вибірково/вимірювальний, військово/авіаційний;

б) Військово/зобов'язаний, геолого/розвідувальний, жовто/гарячий;

в) Водо/відливний, електро/хімічний, сніжно/білий;

г) Жирно/молочний, книжково/журнальний, червоно/білий.

ІІ. Достатній рівень (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)

7. Визначте, яким способом були утворені прикметники. Виділіть твірні основи:

Чотирикутний, гарненький, передсвятковий, придорожній, закарпатський, фізико-математичний,

білуватий, непоганий, десятирічний, сильний.

8. Установіть відповідність між прикметниками та їх групами за значенням:

1. Якісні А Прикордонна зустріч, морквяний сік, дерев'яний

будинок

2. Відносні Б Важка атлетика, кислі грунти, білі люди

3. Присвійні В Осляча впертість, вовчий апетит, заяча душа

4. Якісно-відносні Г Сестрині капці, лисячий хвіст, Танін пенал

5. Присвійно-якісні Д Синя паста, радісна зустріч, кислий виноград

9. Установіть відповідність між якісними прикметниками та їх ступенем порівняння.

1. Проста форма вищого

ступеня порівняння

А Найбільший, наймудріший, найдотепніший.

2. Складена форма вищого

ступеня порівняння

Б Найбільш досконалий, найменш цікавий, більш

приємний.

3. Проста форма найвищого

ступеня порівняння

В Молодший, більший, кращий.

4. Складена форма найвищого

ступеня порівняння

Г Більш Більш відомий, менш авторитетний, більш

чудний

10. Установіть відповідність між іменниками і суфіксами, за допомогою яких творяться

прикметники.

1. Суфікс –ськ-. А Буг, печеніг, Париж

2. Суфікс -цьк- . Б Солдат, океан, товариш.

3. Суфікс -зьк- . В Бідняк, козак, ткач.

Г Ірак, Камик, читач.

Високий рівень  (дати повну, правильну, грамотну відповідь)

11. Провідміняти словосполучення (2 бали). Яблуневий цвіт.

12. Запишіть текст, опускаючи риску і вставляючи замість пропусків потрібні літери.

Виділений прикметник розберіть як частину мови. (3 бали).

Позеленіли вікна, повітря стало бузково/синім. Садок тріпотів кожною гілкою і був сповнений

якогось зеленкувато/сивого шелесту. Картопля на сусідн..х городах вигойдувалася хвилями.

Окаян..ий грім озивався там і сям, і в його погрозах чулася не/зла сила, а могутня.

Контрольна робота № 3.  Тема: Прикметник.

Варіант ІІ

І. Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь оцінюється у 0,5 балів)

1. Визначте рядок, у якому зазначено неправильне твердження.

а) Взаємоперехід прикметників з одного розряду в інший зумовлений здатністю прикметників

широко вживатися у переносному значенні.

б) Відносні прикметники вказують на ознаку за відношенням до людини або тварини, явища

природи.

в) Якісні прикметники означають властивості та якості предмета і виражають таку ознаку, що

може виявлятися більшою чи меншою мірою.

г) Рід, число, відмінок прикметника залежить від роду, числа, відмінка іменника, з яким він

поєднується.

2. Визначте рядок, у якому всі прикметники належать до твердої групи:

а) Могутн..й, віковічн..й, справжн..й, останн..й;

б) Безкрайн..й, осінн..й, міськ..й, кришталев..й;

в) Важк..й, бідн..й, віков..й, розумн..й;

г) Безодн..й, городн..й, дочірн..й, будн..й.

3. Визначте рядок, у якому допущено помилки в закінченнях прикметників:

а) Природний, попутного, прийдешнім;

б) Буднім, ключовим, яблуневим;

в) Повнолицому, придорожніго, тутешний;

в) Миттєвого, заможним, самотнього.

4. Визначте рядок прикметників, у яких суфікси записано з помилками:

а) Ріднесенький, однісінький, зеленесенький;

б) Малюсінький, цілісінький, гарнесенький;

в) Тонісенький, чистесинький, здоровюсінький;

г) Малесенький, величенький, тихесенький.

5. Визначте рядок, у якому всі прикметники пишуться з –н-:

а) Де..ий, півде..ий, масив..ий, потуж..ий;

б) Бляша..ий, греча..ий, безмеж..ий, леви..ий;

в) Височе..ий, гороби..ий, письме..ий, піща..ий;

г) Чаї..ий, пісе..ий, весня..ий, невблага..ий.

6. Визначте рядок, у якому всі прикметники пишуться через дефіс:

а) Світло/захисний, кисло/солодкий, глухо/німий;

б) Віце/президентський, водо/провідний, лісо/степовий;

в) Воєнно/політичний, південно/східний, мовно/літературний;

г) Зерно/бобовий, народно/визвольний, вокально/інструментальний.

ІІ. Достатній рівень  (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)

7. Визначте, яким способом були утворені прикметники. Виділіть твірні основи:

Багатоденний, синюватий, літній, стінний, темно-синій, прибережний, п'ятиярусний, гарненький, замалий,

вечірній.

8. Установіть відповідність між прикметниками та їх групами за значенням.

1. Якісні А Політичний блок, нижній поверх, осінній ліс.

2. Відносні Б Дерев'яні ноги, шовкова трава, шоколадний

хлопець.

3. Присвійні В Запашна квітка, гострий ніж, добра мама.

4. Відносно-якісні Г Дівочий спів, дідівська хата, вороняче гніздо.

5. Присвійно-відносні Д Олексіїв плеєр, дядьків інструмент, орлиний хвіст

9. Установіть відповідність між якісними прикметниками та їх степенями порівняння.

1. Проста форма вищого

ступеня порівняння

А Менш вродливий, більш швидкий, менш розумний.

2. Складена форма вищого

ступеня порівняння

Б Найменш лагідний, найбільш настирливий,

найбільш вдалий.

3. Проста форма найвищого

ступеня порівняння

В Найкращий, найкоротший, найменший.

4. Складена форма найвищого

ступеня порівняння

Г Д Гучніший,добріший, швидший.

10. Установіть відповідність між іменниками і суфіксами, за допомогою яких творяться

прикметники.

1. Суфікс –ин-. А Катруся, донька, Ольга.

2. Суфікс -ів- . Б Олексій, водій, Андрій.

3. Суфікс -їв- . В Зоя, Соломія, Надія.

4. Суфікс -їн- . Г Товариш, скрипаль, лікар.

Високий рівень  (дати повну, правильну, грамотну відповідь)

11. Провідміняти словосполучення (2 бали). Безмежна любов.

12. Запишіть текст, опускаючи риску і вставляючи замість пропусків потрібні літери.

Виділений прикметник розберіть як частину мови. (3 бали).

Буйне зеле…я в саду вже осі..і золотарі позолотили, а подекуди палає воно, мов огне...е. А вище

все хмари блідно/рожеві, а за ними блакитно/сині, а за синіми не/веселі, а грізні. Розцвітають і

гаснуть, знову червоно/гарячим маком полум'яніють.

Немає коментарів:

Дописати коментар