субота, 10 грудня 2016 р.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 6 клас «Загадково прекрасна і славна давнина України»

I варіант

Початковий рівень ( по 0,5 б.)

1. Легенда з Іпатіївського літопису була основою для написання твору:

а) «Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею»;

б) М. Вороного «Євшан-зілля»;

в) Т. Шевченка «Думка»;

г) О. Кониського «Молитва».

2. В якій пісні дівча, йдучи до села, несло червоний мак?

а) «Ой біжить, біжить мала дівчина»;

б) «Ой вінку, мій вінку»;

в) «На долині туман»;

г) «У ржі на межі».
3. Поема як літературний жанр — це твір:

а) великий віршований твір, у якому змальовується характер, визначні події в житті людей;

б) написаний у формі звертання однієї людини до інших;

в) в основі сюжету якого лежить гострий непримиренний життєвий конфлікт, який здебільшого

закінчується смертю героя;

г) фольклорного походження на легендарну чи історичну тему.

4. Як називався новий абзац під час письма на сторінках книг?

а) «Золотим рядком»; б) «новою думкою»; в) «красной строкой».

5. Художній засіб, застосований у рядку «Принесла, я (весна) літечко», називається...

а) порівнянням; б) метафорою; в) епітетом.

6. Стрільці українські намагаються Україну (С. Чарнецький «Ой у лузі червона калина

похилилася»):

а) зробити багатою; б) розвеселити і возвеличити;

в) уквітчати калиновим цвітом.

Середній рівень( кожне питання 1 б.)

4. Про що мріяв козак у творі Т. Г. Шевченка «Думка»?

5. Назвіть відомі вам пісні календарно-обрядової поезії весняного циклу.

6. Яка роль книжки в житті людини?

Достатній рівень ( кожне питання 1,5 б.)

7. Що, на ваш погляд, зумовило популярність стрілецьких пісень? Власну думку вмотивуйте,

посилаючись на відомі вам пісенні твори.

8. Обґрунтуйте призначення і популярність пісень календарно-обрядової поезії літнього циклу.

Відповідаючи, звертайтеся до вже відомих вам пісень.

Високий рівень ( 3 б)

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

9.Щастя можна знайти тільки на рідній землі (за поемою М. Вороного «Євшан-зілля»).

10. Славне минуле Вітчизни у творчості Т. Шевченка («Іван Підкова», «Тарасова ніч»).

11. Чарівність календарно-обрядової поезії зимового циклу.
ІІваріант

Початковий рівень ( кожна відповідь 0,5 б.)

1. Гетьман Трясило — головний герой твору:

а) Т. Шевченка «Думка»; б) Т. Шевченка «Тарасова ніч»;

в) М. Вороного «Євшан-зілля»;

г) С. Чарнецького «Ой у лузі червона калина похилилася».

2. До пісень календарно-обрядової поезії зимового циклу належить:

а) «Кривий танець»; б) «Ой біжить, біжить мала дівчина»;

в) «Ой хто, хто Миколая любить»;

г) «Ой кувала зозуленька».

3. Урочиста, похвальна пісня, в якій возвеличується якесь явище, особа, подія називається:

а) історичною; б) стрілецькою; в) гімном; г) народною.

4. Пісня «Купайло, купайло» належить до

А) пісень зимового циклу

Б) пісень літнього циклу

В) пісень весняного циклу

5. Художній засіб «золоті серпи» з твору «Там у полі криниченька» називається...

а) порівнянням; б) метафорою; в) епітетом.

6. Засіваючи, вітають з...

а) Водохрещем; б) Новим роком; в) Різдвом.

Середній рівень (кожне питання 1 б.)

7 Чого бажала мати своїй дитині, співаючи їй колиску?

8. Назвіть відомі вам пісні календарно-обрядової поезії літнього циклу.

9. У чому головна думка стрілецької пісні «Ой у лузі червона калина похилилася» С.

Чарнецького і Г. Труха?

Достатній рівень ( кожне питання 1,5 б.)

10. Вмотивуйте, чому на Русі любили й цінували книгу. Особисту думку підтвердіть

переконливими прикладами.

11. Доведіть, що сила слова колядок і щедрівок сприяє добробуту родин українців.

Відповідаючи, наведіть приклади з відомих вам календарно-обрядових пісень зимового

циклу.

Високий рівень ( 3 б.)

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

1. Ідея любові до рідного народу, до Батьківщини у творі М. Вороного «Євшан-зілля».

2. Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра... (за творчістю Т. Шевченка).

3. Цікавість календарно-обрядової поезії весняного циклу.

Немає коментарів:

Дописати коментар