субота, 10 грудня 2016 р.

Контрольна робота 8 клас ВСТУП. УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИЧНІ ПІСНІ

1. Вказати, як ще називають естетичну функцію літератури. (1 бал)
А Філософською
Б Художньою
В Емоційною
Г Милозвучною

2. Ідентифікувати визначення поняття «художній образ». (1бал) 
А Особлива форма естетичного освоєння світу, при якій зберігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність 
Б Зв’язок уявлень, коли одне з них у людській свідомості викликає низку інших
В Зображення письменником у художньому творі зовнішнього вигляду, пози, рухів, виразу обличчя людини, її одягу, взуття тощо
Г Зображення в літературному творі людини з властивими їй індивідуальними рисами

3. Ідентифікувати визначення поняття «пісня». (1 бал)
А Художній твір усного походження про вигадані фантастичні події
Б Короткий фольклорний або літературний розповідний твір повчального характеру, орієнтований переважно на алегоричну форму доведення змісту етичних цінностей буття
В Великий твір, переважно героїчного змісту 
Г Словесно-музичний твір ліричного або ліро-епічного характеру, мелодійний за своїм інтонаційним малюнком

4. Вказати, який образ має прихований зміст. (1 бал)
А Персонаж
Б Пейзаж
В Символ
Г Ліричний герой

5. Вказати, герой якої історичної пісні очолив боротьбу з панами в Умані і здобув слави. (1 бал)
А Морозенко («Ой Морозе, Морозенко»)
Б Б.Хмельницький («Чи не той то хміль»)
В М.Залізняк («Максим козак Залізняк»)
Г І.Сірко («Та, ой, як крикнув же козак Сірко»)

6. Вказати, в якій пісні звучить заклик до мирного населення єднатися з козацьким військом для захисту рідних земель. (1 бал)
А «Максим козак Залізняк»
Б «За Сибіром сонце сходить»
В «Засвіт встали козаченьки»
Г «Зажурилась Україна»

7. Вказати, в якій історичній пісні згадується битва під Жовтими Водами. (1 бал)
А «Максим козак Залізняк»
Б «Чи не той то хміль»
В «За Сибіром сонце сходить»
Г «Зажурилась Україна»

8. Вказати, яка пісня присвячена боротьбі українського народу проти пан-ської Польщі та султанської Туреччини в другій половині ХVІІ ст. (1 бал)
А «Ой Морозе, Морозенко»
Б «Максим козак Залізняк»
В «Зажурилась Україна»
Г «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»

9. Вказати, з яким проханням звернувся один із захисників країни до пана-брата у пісні «Зажурилась Україна». (1 бал)
А Брати шаблю та йти воювати
Б Зібрати врожай
В Нагородити козаків за їх мужність і завзятість
Г Віднайти полонених і допомогти їх звільнити

10. Вказати, від якого ворога захищали козаки Україну («Зажурилась Україна»). (1 бал)
А Татар
Б Турків
В Половців
Г Ляхів

11. Вказати, куди запропонував їхати отаман козакам у пісні «Та, ой, як крикнув же та козак Сірко». (1 бал)
А У поле тренуватися
Б Визволяти жінок і дітей з полону
В До хана в гості
Г Перевірити військову охорону

12. Вказати, коли виїхав Сірко з військом ( «Та, ой, як крикнув же та козак Сірко»). (1 бал)
А До схід сонця
Б В обідню пору
В Коли туман поле вкрив
Г Після обіду

13. Вказати, що сталося з Морозенком після бою («Ой Морозе, Морозен-ку»). (1 бал)
А Був тяжко поранений
Б Пропав безвісти
В Був зарізаний зрадником
Г Його замучили татари

14. Назвати рідне місто Залізняка («Максим козак Залізняк»). (1 бал)
А Умань
Б Жаботин
В Київ
Г Запоріжжя

15. Вказати, проти кого очолив боротьбу Б.Хмельницький («Чи не той то хміль»). (1 бал)
А Турків
Б Татар
В Ляхів
Г Половців

16. Вказати, чому У.Кармалюк не вважає себе грішним («За Сибіром сонце сходить». (1 бал)
А У багатого гроші забирає – бідному віддає
Б Не знущається над народом
В Систематично відвідує церкву
Г Живе за законами Божими

17. Встановити послідовність подій у пісні «За Сибіром сонце сходить». (2 бали)
А «Пішов би я до дітей – Красу мою знають: Аби тільки показався, То зараз піймають»
Б «Чи хто їде, чи хто йде, Треба їх спитати, Як не має він грошей - Треба йому дати!»
В «У неділю дуже рано У всі дзвони дзвонять. А мене, Кармалюка, Як звірюку гонять»
Г «Повернувся я з Сибіру, Та не маю долі, Хоч, здається не в кайданах, А все ж не на волі»

18. Співвіднести тему пісні Марусі Чурай з її назвою. (4 бали)
1 «Ой не ходи, Грицю»
2 «На городі верба рясна»
3 «Засвіт встали козаченьки»
4 «Віють вітри, віють буйні»
А Зображення походу козаченьків, розлучення хлопця з матінкою і коханою
Б Відтворення трагічної долі хлопця через його нерозділене кохання
В Відтворення страждань дівчини за своїм милим
Г Зображення нещасливої долі дівчини, яку розлучили злі люди з милим

19. Встановити відповідність між назвою художнього засобу виразності та прикладами з пісні Марусі Чурай «Засвіт встали козаченьки». (4 бали)
1 Епітети
2 Метафори
3 Звертання
4 Риторичні оклики
А «Прощай, милий мій синочку», «Ой рад би я, матусенько»
Б «Стоїть місяць», «кінь спіткнувся»
В «Через чотири неділеньки додому вертайся!», «Бо хто знає, чи жив вернуся, Чи ляжу в полі!»
Г «Ясні очі», «кінь вороненький»

20. Співвіднести події з пісні «Ой Морозе, Морозенку» з елементами композиції. (4 бали)
1 Експозиція
2 Зав’язка
3 Кульмінація
4 Розв’язка
А Сум матінки-України з приводу смерті свого сина
Б Полон та катування героя
В Похід козаків на татар під керівництвом Морозенка
Г Бій з ворогом

21. Співвіднести події з пісні «Максим козак Залізняк» з елементами композиції. (4 бали)
1 Експозиція
2 Зав’язка
3 Кульмінація
4 Розв`язка
А Повернення козаків додому
Б Приїзд М.Залізняка на Вкраїну
В Підготовка козаків до бою з панами
Г Перемога над ворогом, уславлення М.Залізняка

22. Співвіднести події з пісні «Чи не той то хміль» з елементами композиції. (4 бали)
1 Експозиція
2 Зав’язка
3 Кульмінація
4 Розв`язка
А Застереження гетьману – перед битвою з ляхами не пити Золотої Води
Б Перемога над ворогом
В «Утікали вражі ляхи…»
Г Розповідь про Б.Хмельницького, порівняння його з хмелем

23. Співвіднести події з пісні «За Сибіром сонце сходить» з елементами композиції. (4 бали)
1 Експозиція
2 Зав’язка
3 Кульмінація
4 Розв`язка
А Переслідування і засудження героя владою
Б Повернення У.Кармелюка із Сибіру
В Продовження народним месником діяльності на благо знедолених та бідних
Г Неможливість Устима жити з родиною

24. Співвіднести наведені рядки з назвами історичних пісень. (4 бали)
1 «Максим козак залізняк»
2 «Чи не той то хміль»
3 «За Сибіром сонце сходить»
4 «Ой Морозе, Морозенку»
А «Бились наші козаченьки До ночі глухої,- Полягло наших чимало, А татар утроє.»
Б «Зібрав війська тисяч сорок В місті Жаботині, Обступили город Умань в обі-дній годині»
В «А я ляхів не боюся І гадки не маю – За собою великую Потугу я знаю…»
Г «Маю жінку, маю діти, Та я їх не бачу, Як згадаю про їх муку – Сам гірко заплачу.»

25. Співвіднести наведені рядки з назвами пісень Марусі Чурай. (4 бали)
1 «Засвіт встали козаченьки»
2 «Засвіт встали козаченьки»
3 «Віють вітри, віють буйні»
4 «Ой не ходи, Грицю»
А «Нехай він не буде ні тій, ні мені, Нехай дістанеться сирій землі.»
Б «Не плач, не плач, Марусенько, Не плач, не журися Та за свого миленького Богу помолися»
В «Нехай він не буде ні тій, ні мені…» 
Г «Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, Тільки тоді і полегша, як нишком поплачу»

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ. З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Дати визначення поняттю «дума». (1 бал)
А Художній твір усного походження про вигадані та фантастичні події
Б Невеликий за обсягом оповідний художньо-публіцистичний твір, у якому зображено дійсні факти, події й конкретних людей
В Великий пісенно-розповідний (ліро-епічний) твір, переважно героїчного змі-сту
Г Короткий фольклорний або розповідний твір повчального характеру, орієнтований переважно на алегоричну форму доведення змісту

2. Вказати жанр, до якого близькі народні думи. (1 бал)
А Казка
Б Легенда
В Історична пісня
Г Оповідання

3. Вказати, у супроводі якого народного інструмента виконуються думи? (1 бал)
А Сопілки
Б Трембіти
В Домбри
Г Кобзи

4. Вказати, хто з названих персоналій належить до сучасних виконавців дум. (1 бал)
А В.Нечема
Б О.Вересай
В Ф.Кушнерик
Г Є.Мовчан

5. Визначити жанр народної думи «Маруся Богуславка». (1 бал)
А Соціально-побутова дума
Б Народна дума невільницького циклу
В Дума, що уславлює героїзм козаків
Г Дума про героїчну боротьбу українського народу проти шляхетсько-польського поневолення

6. Визначити жанр народної думи «Буря на Чорному морі». (1 бал)
А Соціально-побутова дума
Б Народна дума невільницького циклу
В Дума, що уславлює героїзм козаків
Г Дума про героїчну боротьбу українського народу проти шляхетсько-польського поневолення

7. Вказати, хто написав поему «Слово про похід Ігорів». (1 бал)
А О.Мусін-Пушкін
Б Невідомий український поет
В Невідомий лицар, що був у Ігоревій дружині
Г Князь Ігор Святославович

8. Вказати, події якої епохи зображено в поемі «Слово про похід Ігорів». (1 бал)
А ІХ-Х ст.
Б Х-ХІ ст.
В ХІ ст.
Г ХІІ ст.

9. Вказати, біля якого моря відбуваються події, описані в думі «Маруся Богуславка». (1 бал)
А Каспійського
Б Азовського
В Чорного
Г Аральського

10. Вказати, скільки козаків-в`язнів врятувала Маруся Богуславка. (1 бал)
А Сімсот
Б П’ятсот 
В Багато
Г Триста

11. Вказати, напередодні якого свята православних відбуваються події у думі «Маруся Богуславка». (1 бал)
А Сорокового дня від Великодня
Б Сорока Святих
В Петра і Павла
Г Вербної неділі

12. Вказати, до кого звертались брати, «прощенія» домагаючись (за думою «Буря на Чорному морі»). (1 бал)
А Господа
Б Сонця
В Грому небесного
Г Моря розгніваного

13. Вказати, хто з персонажів, опинившись у морі під час бурі, порятунку собі «невідкіль не мав» (за думою «Буря на Чорному морі»). (1 бал)
А Атоман козацький
Б Чужий-чуженин
В Військовий турецький
Г Козак полонений

14. Вказати, чия молитва могла врятувати братів, коли ті опинились у небезпеці (за думою «Буря на Чорному морі»). (1 бал)
А Старшого брата
Б Сестри
В Батьків
Г Сусіда

15. Вказати, про який сон розповів Алкан-паша у думі «Самійло Кішка». (1 бал)
А Буря на Чорному морі
Б Повстання невольників
В Зрадництво Ляха Бутурлака
Г Безліч скарбів у пустелі

16. Вказати, про що вмовляв Лях Самійла (дума «Самійло Кішка»). (1 бал)
А Заспівати українською
Б Допомогти відремонтувати галеру
В Відректися від віри християнської
Г Нагострити шаблі

17. Вказати на послідовність викладу змісту думи «Маруся Богуславка». (2 бали)
А «Маруся… добре дбає,- До темниці приходжає, Темницю відмикає…»
Б «…На камені біленькому, Там стояла темниця кам’яная.»
В «Ой визволи, Боже, нас всіх, бідних невільників, З тяжкої неволі, З віри бусурменської…»
Г «То тоді ті козаки теє зачували, Білим лицем до сирої землі припадали, Дів-ку-бранку, Марусю, попівну Богуславку, кляли-проклинали!»

18. Встановити відповідність між назвою твору і його героями. (4 бали)
1 Пан турецький
2 Чужий-чуженин
3 Лях Бутурлак
4 Ярослав Осмисл
А «Буря на Чорному морі»
Б «Слово про похід Ігорів»
В «Маруся Богуславка»
Г «Самійло Кішка»

19. Встановити відповідність між назвою художнього засобу виразності та прикладами з думи «Маруся Богуславка» з їхніми назвами. (4 бали)
1 Епітети
2 Метафора
3 Риторичні оклики
4 Повтори
А «Тільки города Богуслава не минайте!», «Козаки, ви, бідні невільники!»
Б «…Дівка-бранка, Маруся, попівна Богуславка»
В «Білий камень», «розкіш турецька»
Г «Сльозами проливала»

20 Співвіднести персонажів з їхніми характеристиками. (4 бали)
1 Ігор
2 Всеволод
3 Святослав
4 Ярослав Осмисл
А Автор явно симпатизує герою, бачить в ньому сміливого воїна, здатного постояти за рідну землю
Б Сильніший від угорського короля
В Автор зобразив князя не як людину-ідеал, а як звичайну людину – з її мужністю, безстрашністю і з життєвими вадами водночас
Г Змальовується у творі як глава всієї Руської держави, який турбується про загальноруські інтереси

21. Установити відповідність між героєм поеми «Слово про похід Ігорів» та його реплікою. (4 бали)
1 Князь Ігор
2 Князь Всеволод
3 Князь Святослав
4 Боян
А «Хоть і тяжко тій голові бути без пліч – зле й тілу без голови»
Б «Тож всядьмо, браття, на свої борзії коні та на Дін синій поглянем»
В «Сідлай, брате, свої борзії коні, а мої вже готові, осідлані під Курськом, попереду»
Г «Загородіте полю ворота своїми гострими стрілами за землю Руськую…»

22. Вказати, що означають образи-символи, вжиті у «Слово про похід Іго-рів». (4 бали)
1 Ворон
2 Зигзиця (зозуля)
3 Лебідь
4 Сокіл
А Добрий молодець
Б Горе
В Зажурена жінка 
Г Красива дівчина

23. Співвіднести події з поеми «Слово про похід Ігорів» з елементами композиції. (4 бали)
1 Експозиція
2 Зав’язка
3 Кульмінація
4 Розв`язка
А Втеча Ігоря з половецької неволі
Б Поразка руської дружини; Ігор, Всеволод, Володимир, Святослав потрапили у полон
В Бій з печенігами
Г Підготовка Ігоря з дружиною князів до військового поход, зловісні знаки

24. Співвіднести тему твору з його назвою. (4 бали)
1 «Слово про похід Ігорів»
2 «Буря на Чорному морі»
3 «Маруся Богуславка»
4 «Самійло Кішка»
А Відтворення часів боротьби українського народу з турками та тривалого перебування козаків у ворожому полоні
Б Зображення Київської Русі у другій половині ХІІ ст.
В Зображення перебування гетьмана з козаками у турецькій неволі, їх звитяжна боротьба з ворогом
Г Зображення бурі, в результаті якої два рідні брати ледве не загинули

25. Установити відповідність між терміном та його визначенням. (4 бали)
1 Заспів
2 Речитатив
3 Ретардація
4 Період
А Традиційний початок думи
Б Композиційний прийом, який полягає у штучному уповільненні розгортання сюжету, дії шляхом введення в художній твір вставних сцен та епізодів, описів природи і т. ін.
В Рівноскладові рядки думи
Г Повільне проказування, подібне до співу

Немає коментарів:

Дописати коментар