субота, 10 грудня 2016 р.

Контрольна робота «Будова слова. Орфографія».5кл.

Варіант І.

З 1 по 14 завдання правильна відповідь - 0,5 б

1. Лексичне значення слова містить:

а) основа слова; б) закінчення слова; в) префікс; г) суфікс.

2. Закінчення – це

а) змінна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення;

б) частина слова без закінчення;

в) головна значуща частина слова, що містить спільне значення споріднених слів;

г) значуща частина слова, що служить для творення слів з новим лексичним значенням

або новим відтінком у значенні
3Спільнокореневими є слова у рядку:

а) пролісок, проліском, у проліску;

б) читати, читанка, прочитаний;

в) сонце, сонцю, на сонці;

г) водний, водити, вода.

4. Які значущі частини слова служать для утворення нових слів:

а) префікс, суфікс; б) префікс, корінь; в) корінь, суфікс; г) суфікс, закінчення.

5. Слова радість – радісний це:

а) різні форми одного слова; б) спільнокореневі слова; в) синоніми; г) омоніми.

6. Позначте рядок, у якому подано спільнокореневі антоніми:

а) чужина – батьківщина; б) честь – безчестя;

в) юність – старість; г) чистосердечність – лицемірство.

7. Позначте рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення:

а) голуб, радість, збори, восьмий;

б) день, воля, зріст, вождь;

в) гараж, журі, дощовий, гамір;

г) лист, звіт, джміль, кисіль.

8. Позначте рядок, у якому всі слова не мають закінчення:

а) поні, швидко, учора, блиск;

б) таксі, щиро, здавна, колібрі;

в) шоу, вар’єте, бокс, відважно;

г) леді, міксер, парі, пепсі.

9. У словах читати, співати значуща частина ти – це

а) закінчення; б) суфікс; в) частина кореня; г) корінь.

10. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом пре-:

а) пр..чепурити, пр..гарний, пр..кислий;

б) пр..милий, пр..старий, пр..чистий;

в) пр..чіткий, пр..мудрий, пр..сісти;

г) пр..глосно, пр..сміливий, пр..міський.

11 У якому рядку усі слова мають таку будову :

а) сумно, прекрасний, розбитий;

б) надбудова, невинно, розкладний;

в) простенький, вимір, надзвичайний;

г) беззубий, пролісок, перекручений.

12 Префікс при- мають усі слова в рядку:

а) пр...сісти, пр....звище, пр....подобний;

б) пр....землений, пр....йти, пр....рва;

в) пр...красний, пр...мружити, пр...вітати;

г) пр....єднати, пр....лягти, пр....морський.

13 . Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах у рядку:

а) ...питати, ...хвальний, ...фотографувати;

б) ...кам’яніння, ро...клад, ...тягування;

в) ...худнути, ...чепити, ...тирати;

г) ...розуміти, ро..хитати, бе...корисний.

14. Префікс пре- надає словам значення:

а) збільшеної ознаки; б) наближення або приєднання;

в) пестливості або зменшеності; г) збільшеності або згрубілості.

15 Установіть відповідність ( 1 бал):

1. Слово з нульовим закінченням А Велично

2. Слово без закінчення Б Сумно, сумувати

3. Спільнокореневі слова В Село

4. Форми слова Г День

Д Розбитий, розбитого

16. Переписати, вставляючи пропущені літери. Позначити в словах орфограму «літери з–с у

префіксі з-(с-)». ( 1 бал)

..кинути ярмо; ..давати в архів; ..хрестити мечі; язика ..ламаєш; ..палити мости; ..рівняти із землею;

..садити з хмар на землю; як гора з плечей ..сунулася; ..клеїти кислу міну.

17. Переписати, вставляючи пропущені літери. Позначити в словах орфограму «літери е –и у

префіксах пре-, при-». (1 бал)

Пр..летіли зяблики, пр..несли по яблуку (О.Пархоменко). От пр..довгий хвіст у лиса! Видно хвіст аж

понад лісом (Є.Гуцало). У пр..смерку літають ластівки (Д.Павличко). А пр..томлений день пр..мостився

спочить (Ф.Руденко). Мріє млин, немов пр..колотий метелик (М.Драй-Хмара).

18. . Подані слова розібрати за будовою ( 2 бали)

Присолити, вітрище, мудрецем, гостювали, кіно, приколотий, вгору, беззвучний, молодість,

несказанни

Контрольна робота «Будова слова. Орфографія». No Варіант ІІ

З 1 по 14 завдання правильна відповідь - 0,5 б

1 . Граматичне значення слова містить:

а) основа слова; б) закінчення слова; в) корінь слова; г) префікс і суфікс.

2.. Корінь слова – це

а) змінна значуща частина слова, що виражає його граматичне значення;

б) частина слова без закінчення;

в) головна значуща частина слова, що містить спільне значення споріднених слів;

г) значуща частина слова, що служить для творення слів з новим лексичним значенням

або новим відтінком у значенні

3 Формами слова є усі слова у рядку:

а) стежинка, на стежинці, стежинкою;

б) весна, весняний, веснянка;

в) земля, земляний, землею;

г) ніч, нічний, уночі.

4. Які значущі частини слова служать для утворення форм одного й того ж слова:

а) суфікс; б) префікс; в) корінь; г) закінчення.

5. У якому рядку усі слова мають таку будову :

а) досвітній, прилетів, безпомилковий;

б) надбудова, напарник, заземлений;

в) надлишок, виголошене, приказка;

г) затінок, переможний, найдобріший.

6. Слова весняний – весняним це:

а) різні форми одного слова; б) спільнокореневі слова; в) синоніми; г) омоніми.

7. Позначте рядок, у якому подано спільнокореневі антоніми:

а) чужина – батьківщина; б) ручний - безрукий;

в) юність – старість; г) чистосердечність – лицемірство.

8. Позначте рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення:

а) голуб, радість, збори, восьмий;

б) день, стіл, зріст, вождь;

в) гараж, журі, дощовий, гамір;

г) лист, звіт, джмелі, кисіль.

9. Позначте рядок, у якому всі слова не мають закінчення:

а) поні, швидко, учора, блиск;

б) таксі, щиро, здавна, колібрі;

в) шоу, вар’єте, бокс, відважно;

г) леді, міксер, парі, пепсі.

10. У словах читати, співати значуща частина ти – це

а) частина кореня б) суфікс; в) закінчення; г) корінь.

11. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом с-:

а) _повістити, _ходи, _печений, _плетений;

б) _попелити, _чіпляти, _погад, _топтаний;

в) _причинити, _піткнутися, _сувати, _казати;

г) _пробувати, _тислий, _сідатися, _чорніти.

12. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом пре-:

а) пр..хороший, пр..гарний, пр..кислий;

б) пр..милий, пр..старий, пр..клеїти;

в) пр..чіткий, пр..йти, пр..міцно;

г) пр..глосно, пр..сміливий, пр..міський.

13Префікс при- мають усі слова в рядку:

а) пр...пишний, пр....йти, пр....йменник;

б) пр....єднання, пр....сісти, пр....мусити;

в) пр...чепити, пр...багатий, пр...лягти;

г) пр....їхати, пр....міський, пр....добрий.

14. Префікс при- надає словам значення:

а) збільшеної ознаки; б) наближення або приєднання;

в) пестливості або зменшеності; г) збільшеності або згрубілості.

15 Установіть відповідність ( 1 бал):

1. Слово з нульовим закінченням А Читання, читати

2. Слово без закінчення Б Зорепад

3. Спільнокореневі слова В Зілля

4. Форми слова Г Сумно

Д Зброя, зброєю

16. Переписати, вставляючи пропущені літери. Позначити в словах орфограму «літери з–с у

префіксі з-(с-)». (1 бал)

..кинути ярмо; ..давати в архів; ..хрестити мечі; язика ..ламаєш; ..палити мости; ..рівняти із

землею; ..садити з хмар на землю; як гора з плечей ..сунулася; ..клеїти кислу міну.

17. Переписати, вставляючи пропущені літери. Позначити в словах орфограму «літери е –и у

префіксах пре-, при-» ( 1 бал).

Пр..летіли зяблики, пр..несли по яблуку (О.Пархоменко). От пр..довгий хвіст у лиса! Видно хвіст

аж понад лісом (Є.Гуцало). У пр..смерку літають ластівки (Д.Павличко). А пр..томлений день

пр..мостився спочить (Ф.Руденко). Мріє млин, немов пр..колотий метелик (М.Драй-Хмара).

18 . Подані слова розібрати за будовою ( 2 бали).

Присолити, вітрище, мудрецем, гостювали, кіно, приколотий, вгору, беззвучний, молодість,

несказанний.

Немає коментарів:

Дописати коментар