неділя, 4 червня 2017 р.

Мовні цікавинки


У середньовічній писемності (грецької, слов’яно-руської · і · ін.) — Надрядковий знак різної форми над скорочено написаним словом або над буквою, спожитої в знач. цифри (філол.). У стародавніх слов’яно-російських рукописах слова, що позначають священні предмети, зазвичай писалися скорочено під титли.
Ти́тло, або титла (з грец. τίτλος, лат. titulus — «напис») — в середньовічній латинській, грецькій і слов'янській писемностях надрядковий діакритичний знак у виді хвилястої або зиґзаґоподібної лінії, що вказує на скорочення написаних під ним слів або числове значення букв.

 Транслiтерацiя — це «передавання тексту, написаного однiєю абеткою, лiтерами iншої». Зауважимо, що транслiтерацiя — це не переклад, а вiдтворення iншої мови зi збереженням її неповторних особливостей.
Теоретично транслiтерування передбачає передавання слiв лiтера-в-лiтеру, однак у практицi неодмiнно виникають розбіжності, якi можна оформити у певнi правила.
Українська транслiтерацiя ц.-сл. абетки
а (аз) = а, я
ф (ферт) = ф
б (буки) = б
х (хір) = х
в (вiди) = в
w (омега) = о
г (глаголь) = г
ц (ци) = ц
д (добро) = д
ч¼ (черв) = ч
еєÀ (єсть) = е, є
ш (ша) = ш
ж (живiте) = ж
щ (ща) = щ
ѕ (зіло) = з
ъ (єр) = —
з (земля) = з
ы (єри) = и
и (iже) = и, й, i, ї
ь (єрчик) = ь
iі (i) = и, i
э (ять) = i, ї
к (како) = к
ю (ю) = ю
л (людiє) = л
я (i + а) = я
м (мислiте) = м
z½ (малий юс) = я
н (наш) = н
¾ (великий юс) = у
оo (он) = о
¿ (великий юс, йотований) = ю
п (покой) = п
x (ксi) = кс
р (рци) = р
p (псi) = пс
с (слово) = с
f (фита) = т, ф
т (твердо) = т
v (iжиця) = в, i (гi), и, й
uуµ (ук) = у


Немає коментарів:

Дописати коментар