неділя, 4 червня 2017 р.

Вікторина «Океаном рідної мови»

1.      1. Скільки букв в українському алфавіті?
2.      Скільки голосних в українській мові?
3.      Який знак в українській мові не є розділовим?
4.      Назвіть останній відмінок української мови.
5.      Поставте займенник «себе» в Н. в.
6.      Яка частина мови не належить ні до самостійних, ні до службових частин?
7.      Скільки звуків у слові «кущ»?
8.      Яка буква в українській мові не має відповідного звука?
9.      Рід іменника «сирота».
10.  Слово, що вживається лише в певній місцевості.
11.  Вигадане ім’я, під яким автор друкує свій твір.
12.  Віршований твір, який призначений для співу.
13.  Головні члени речення.
14.  Другорядний член речення, що відповідає на питання непрямих відмінків.
15.  Яка частина мови вказує на предмет, але не називає його?
16.  Чуже мовлення, передане дослівно.
17.  Дослівно наведений уривок з якогось тексту.
18.  Поставте у кличний відмінок слово «юнак»
19.  Назвіть знак, що позначає тверду, роздільну вимову на межі приголосного і голосного.

20.  Що вивчає розділ про мову «Морфологія»?

Немає коментарів:

Дописати коментар